Ta’sischining dastlabki aksiyalarni chiqarish haqidagi 15.08.2018 kuni qabul qilingan Qarori xozirgi kunda davlat ro’yxatidan o’tkazilmoqda. Qarorda 15 kun muddat ichida aksiyalarni chiqarish lozimligi belgilab qo’yilgan.