Korxona Ustavi va unga kirilgan o’zgartishlar

 «NEXT GENERATION PRODUCT» aksiyadorlik jamiyati shaklidagi xorijiy korxona ta`sischisining 2018-yil 4-avgust kunidagi 02/2018-sonli qarori (Bayonnoma №02/2018)asosida tasdiqlangan.

♦ Ustav Mirobot tuman Davlat xizmatlari markazida tomonidan 2018-yil 13-avgust kunida ro’yxatga olingan. 

Ichki faoliyatga doir Nizomlar: